Projekt dotyczy przeprowadzenia działań edukacyjnych i integracyjnych służących budowie lokalnej tożsamości.  Przeprowadzone zostaną zajęcia śpiewu dla wszystkich grup wiekowych: dzieci, ich rodziców i osób starszych. Zostaną utworzone trzy grupy taneczne, które nauczą się poleczki, poloneza, mazura i dowolnego tańca towarzyskiego oraz duża połączona grupa śpiewacza, która nauczy się śpiewu do planowanego montażu słowno-muzycznego.  Przewidziane są spotkania przypominające lokalną historię. Inicjatywa przyczyni się do kształtowanie postaw patriotycznych, zwiększenia poczucia tożsamości lokalnej i narodowej, rozbudzi zainteresowanie historią, tańcami narodowymi, śpiewem pieśni ludowych i patriotycznych, tradycjami regionalnej kuchni. Finałem działań będzie przedstawienie wspólnie przygotowane przez uczestników dla mieszkańców.

Zwycięski

Koszt:
4 000,00