Nadrzędnym celem projektu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych wśród odbiorców poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju w ich najbliższym otoczeniu. W ramach projektu Grupa nieformalna Międzypokoleniowi Eko Odkrywcy będzie w różnych formach (edukacja, zabawa) motywować 30 mieszkańców Kutna z różnych grup wiekowych ( 20 dzieci ze świetlicy profilaktyczno-wychowawczej „Rodzinka” w Kutnie oraz 10 mieszkańców Kompleksu Terapeutyczno-Integracyjnego w Kutnie) do działań na rzecz ochrony środowiska, segregowania odpadów oraz podjęcia wspólnej pracy na rzecz poprawy jakości życia w najbliższej zielonej przestrzeni miejskiej.

Lokalizacja

Kutno
Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
4 000,00