Nadrzędnym celem projektu było podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych wśród odbiorców poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju w ich najbliższym otoczeniu. W ramach projektu Grupa nieformalna Międzypokoleniowi Eko Odkrywcy zmotywowała 30 mieszkańców Kutna, z różnych grup wiekowych ( 20 dzieci ze świetlicy profilaktyczno-wychowawczej „Rodzinka” w Kutnie oraz 10 mieszkańców Kompleksu Terapeutyczno-Integracyjnego w Kutnie), do działań na rzecz ochrony środowiska we własnym otoczeniu, segregowania odpadów oraz podjęcia wspólnej pracy na rzecz poprawy jakości życia w najbliższej zielonej przestrzeni miejskiej. Poprzez działania projektowe zwrócono uwagę uczestników na możliwość ponownego wykorzystania niektórych surowców wtórnych, wdrożono beneficjentów do dbałości o stan środowiska przyrodniczego, uwrażliwiono na na piękno przyrody, Aktywizacja dzieci i mieszkańców mieszkań chronionych sprawiła, że rozwinęli oni swoją wrażliwość estetyczną i sprawność manualną, a także efektywnie spędzili czas wolny. 

Lokalizacja

Kutno
Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
4 000,00