Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Konkurs

Mikrogranty w łódzkiem 2019: 20 lokalnych inicjatywZakończone

Lokalny Program Mikrograntów – Mikrogranty w Łódzkiem 2019

Mikrogranty to środki na wsparcie przedsięwzięć lokalnych inicjatyw grup nieformalnych mieszkańców województwa łódzkiego w wysokości 4 000 zł. 

"Mikrogranty w Łódzkiem 2019: 20 lokalnych inicjatyw" to program i konkurs realizowany  przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS finansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

 Wnioski składane są w wyłącznie w generatorze ofert. Zarejestruj konto w naszym systemie i uzyskaj dostęp do generatora ofert. 

Termin składania wniosków  od 23.04.2019 r. do  17.05.2019 r.

Okres realizacji projektów od 01.07.2019 r.  do 08.12.2019 r.

Celem Programu jest zwiększenie zwiększenie zaangażowania obywateli, mieszkańców województwa łódzkiego w zycie publiczne poprzez wsparnie mikrograntami w wysokosci 4000 zł 20 lokalnych inicjatyw, wyłonionych w trybie konkursowym. Typy wspieranych w 2019 roku lokalnych inicjatyw powinny mieścic się w sferze zadań publicznych okreslonych określonych w art. 4 UoDPPioW i obejmować:

- inicjatywy i wydarzenia realizowane na rzecz mieszkańców województwa łódzkiego, o charakterze włączającym do wspólnego działania, pobudzajace lokalną aktywność;

- inicjatywy służące rozwojowi społecznosci lokalnej oraz wzmacniajace tożsamość regionalną.

Realizatorami są grupy nieformalne (nie mniej niż 3 osoby pełnoletnie, mieszkańcy województwa łódzkiego). Grupa nieformalna składa wniosek pośrednictwem organizacji pozarządowej lub podmiotu wskazanego w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które pełnić będą rolę Patrona użyczającego osobowości prawnej;  

UWAGA: Z ubiegania się o mikrogranty wyłaczone są grupy nieformalne planujące działania na terenie miasta Łódź i na rzecz mieszkańców miasta Łódź. Dla wskazanych podmiotów są uruchomione konkursy grantowe: Miejski Program Mikrograntów w Łodzi i Mikrogranty dla Seniorów w Łodzi.

Mikrogranty w łódzkiem 2019: 20 lokalnych inicjatyw

Koordynator projektu Maria Magdalena Poulain

Miniatura Maria Magdalena Poulain

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Doradca Krzysztof Smug

Miniatura Krzysztof Smug

Wyślij wiadomość

Doradca Ewa Szmitka

Miniatura Ewa Szmitka

Wyślij wiadomość