Inicjatywy grupy nieformalnej Sąsiedzi dotyczy wspólnego z mieszkańcami Wielunia zaprojektowania, wykonania i udostępnienia w przestrzeni publicznej specyficznej formy małej architektury, jaką będzie rzeźba pn. Ławeczka Kierocińskiej. Ławeczkę wg wybranego projektu wykona twórca ludowy z regionu wieluńskiego. Poza walorami estetycznymi ławeczka będzie mieć oczywiście wartość funkcjonalną (w okolicy całkowicie brak ławek). Głównym celem inicjatywy jest przede wszystkim uhonorowanie i przypomnienie patronki ławeczki – Teresy Janiny Kierocińskiej – karmelitanki, współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, odznaczonej medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Teresa Janina Kierocińska to rodowita wielunianka, a jej dom rodzinny nadal znajduje się na terenie Wielunia.

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
4 000,00