Inicjatywa grupy nieformalnej  Strońskowiacy służyć ma przypominaniu i utrwalaniu pamięci o wojennych wydarzeniach z czasów II wojny światowej  rozgrywających się w  dolinie Warty (na wysokości wsi Beleń-Strońsko). Przedstawiony pomysł oparty na występach artystycznych podczas Pikniku Patriotycznego pt."Wrześniowym Obrońcom" ma na celu podtrzymanie tej tradycji w 80 rocznicę wybuchu wojny.

Piknik "Wrześniowym Obrońcom" odbędzie się 7 września od godz. 16.00 i będzie głównym wydarzeniem podczas otwarcia przez U G Zapolice odrestaurowanego zabytkowego parku. Otwarcie parku od godz. 15.00.

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
4 000,00