4 i pół minuty - pierwsza pomoc w nagłych wypadkach u niemowląt, dzieci i osób dorosłych: Potrafię ratować innych Mikrogranty w łódzkiem 2019: 20 lokalnych inicjatyw

Grupa nieformalna Ratownicy (Fundacja Radomszczańska Ochotnicza Grupa Ratownicza)

Nauka pierwszej pomocy to istotna umiejętność, dzięki której jesteśmy w stanie uratować czyjeś zdrowie a nawet życie. Nie należy bać się pomagać drugiemu człowiekowi. Taka umiejętność jest ważna dla każdego, niezależnie od wieku. Realizatorzy inicjatywy chcą pokazać uczestnikom spotkań edukacyjnych, że każdy ma w sobie odwagę, by ratować drugiego człowieka. W przygotowanie i przeprowadzenie cotygodniowych spotkań, obok członków Fundacji, zaangażowani będą odbiorcy projektu – osoby w różnym wieku na co dzień działające w organizacjach lub uczące się na Uniwersytetach Trzeciego Wieku, w szkołach podstawowych i średnich.  

Zwycięski

Koszt:
4 000,00