Projekt dotyczący organizacji warsztatów kulinarnych, pikniku oraz turnieju piłkarskiego,  jest oddolną inicjatywą społeczną grupy osób, które chcą zainteresować lokalną społeczność sprawami wspólnymi. Przez wiele lat na różnych okolicznych spotkaniach zgłaszano brak na naszym terenie, w Naszej "Małej Ojczyźnie" działań integracyjnych takich jak np. wspólne zawody sportowe i stąd też powstał pomysł turnieju piłkarskiego dla młodych. Z kolei warsztaty kulinarne zaplanowane na przeddzień pikniku, to szansa nabycia nowych umiejętności, a przede wszystkim wspaniała zabawa dla dzieci, młodzieży i ich mam oraz babć. Propozycja pikniku wiejskiego, który odbędzie się 25.08.2019r. /niedziela/, da możliwość wspólnego spędzenia czasu wolnego, promowania zdrowego stylu życia, międzypokoleniowej integracji, bliższego poznania przedstawicieli samorządu gminnego. 

W celu realizacji projektu "MIĘDZYPOKOLENIOWY KOKTAIL ZDROWY"  dn. 04.08.2019r. odbyło się spotkanie podczas którego zostały ustalone zakresy obowiązków dla poszczególny współwykonawców projektu tj. kto i co będzie robić, za co będzie odpowiedzialny. Ustalono termin warsztatów na 24.08.2019r,, pikniku na 25.08.2019r., a sprawą organizacji turnieju piłkarskiego,który odbędzie się 21.09.2019r., zajmiemy się po pikniku.

Plakaty został rozwieszone, a zaproszenia w formie kurend przekazane do mieszkańców oraz władzy Gminy Łęczyca.

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
4 000,00