Projekt dotyczył wspólnego przygotowania projektu i wykonania sztandaru przez mieszkańców gminy dla Koła Gospodyń Wiejskich w Mokrsku. „Posiadanie sztandaru jest marzeniem dla każdej organizacji -  podnosi jej prestiż, podkreśla tożsamość, uczy szacunku do symboli patriotycznych i historycznych. Wykonawcy sztandaru będą dumni z wkładu, jaki wniosą w promowanie swojej miejscowości i organizacji” – napisali wnioskodawcy grupa nieformalna Zrobimy to… Włączenie dzieci i młodzieży w tworzenie sztandaru (konkurs na wykonanie projektu) dodatkowo zmotywowało młodszych mieszkańców Mokrska do zapoznania się z tradycją, symboliką i historią regionu oraz funkcjonowania koła gospodyń. 

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
4 000,00