Grupa nieformalna Sąsiedzki Patrol Ekologiczny chce zrealizować projekt ponieważ jest wrażliwa na dbałość o wspólną przestrzeń w środowisku lokalnym. We wsiach gminy Lutomiersk zauważyła wiele groźnych zachowań m.in.: porzucanie psów, tworzenie nielegalnych wysypisk śmieci, wylewanie nieczystości, wypalanie traw, niszczenie drzewostanu, kłusownictwo, wandalizm. Grupa chciałaby za pomocą drona monitorować takie zachowania, aby umożliwić szybką i skuteczną interwencje uprawnionych służb. Mając do dyspozycji nowoczesne urządzenie latające z rejestracją obrazu lepiej zadbają o swoją okolicę.  Projekt będzie miał dodatkowo charakter edukacyjny promujący ekologię i wspólna odpowiedzialność za środowisko.

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
4 000,00