Inicjatywa dotyczy organizacji podczas wakacji czasu wolnego wiejskich dzieci z sołectwa Dąbrowa (zabawy, wycieczki, zapewnienie posiłku, opieki, kreatywnych warsztatów, edukacji przez wspólne działanie). W półkoloniach będzie brało 40 uczestników -  dzieci i młodzież, które nie mają możliwości wyjazdu na letni wypoczynek niejednokrotnie z uwagi na brak środków finansowych czy też dysfunkcje rodziny. Projekt ma również na celu pokazanie dzieciom i młodzieży jak można fajnie i aktywnie spędzać czas nie używając telefonu komórkowego, tableta czy laptopa. Do wspólnych działań (opieka, pomoc w organizacji działań itp.) zostaną zaproszone osoby, które nie wchodzą w skład grupy nieformalnej, a mają czas, ochotę i kwalifikacje, aby pomagać. Realizatorzy chcą zwrócić się także z prośbą o wsparcie do lokalnych firm.

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
4 000,00