Inicjatywa grupy nieformalnej Gospodynie Wiejskie Popławy-Kolonia dotyczy zamontowania urządzeń siłowych stacjonarnych na ogrodzonym terenie świetlicy wiejskiej w Popławach Kolonii. W pierwszym tygodniu października odbędzie się zebranie mieszkańców wsi oraz przygotowanie terenu pod urządzenia. Prace będą wykonywane w trzech etapach : 1-przygotowanie i wyrównanie podłoża 2-zamontowane. Dwóch urządzeń stacjonarnych 3-uprzątniecie terenu pracę będzie wykonywało 15 osób w tym członkowie osp jak i mieszkańcy. W czasie dokonywanych działań panie z KGW zapewnia osobom pracującym ciepły posiłek oraz kawę lub herbatę. Po zakończonych działaniach mieszkańcy wsi Popławy Kolonia będą mogli korzystać ze wspólnie zamontowanych urządzeń.

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
4 000,00