Działanie grupy nieformalnej Fabryka Frajdy z Koluszek adresowane jest do 30 dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat, głównie z terenów wiejskich, które na co dzień mają ograniczony dostęp do edukacji muzycznej. Głównym celem inicjatywy jest pobudzenie wśród młodych uczestników zainteresowania twórczą aktywnością poprzez przybliżenie zasad muzyki, zabawę, wspólne warsztaty, odkrywanie talentów, zachęcenie do ich rozwoju i wspólnego muzykowania. W ramach projektu będą upowszechniane uniwersalne wartości kultury muzycznej,  a w szczególności promowana będzie muzyczna twórczość dzieci i młodzieży. 

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
4 000,00