Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Wsparcie w realizacji programu promowania zdrowego stylu życia osób z niep[ełnosprawnością i seniorów- zakup laptopa i rzutnika -prelekcjie, warsztaty Mikrogranty w Łódzkiem 2022 - Konkurs na wsparcie rozwoju młodych organizacji

Stowarzyszenie "Na Fali"

Działalność Stowarzyszenia jest skierowana do osób z niepełnosprawnością ruchową i seniorów .U tych grup bardzo istotne jest utrzymywanie jak najlepszej kondycji fizycznej niezbędnej do samodzielnej egzystencji.Prowadzimy zajęcia poglądowe jakie ćwiczenia wspomagające można robić samemu w domu,.W ramach pozyskanego grantu wykonaliśmy 100godz.mechanicznego masażu limfatycznego niezbędnego dla kobiet po mastektomii i osób z zaburzeniami krążenia-obrzęki nóg,W ramach Zakupu Usług związanych z Covid19 udzieliliśmy 40 godzin rehabilitacji dla osób z zaburzeniami układu oddechowo- krążeniowego.  Usługi były zakupione przez Fundacje Amazonek Łódź Śródmieście.Obecnie pod naszą opieką w lokalu Stowarzyszenia mamy 4-ro osobowa Rodzinę uchodźców z Ukrainy -2woje dzieci z mamą i babcią.Wcześniej przez dwa tygodnie było to 8 osób. Pomogliśmy w załatwieniu wszystkich spraw związanych z pobytem we wszystkich urzędach-MOPS,ZUS,PESEL,żłobek,szkoła .praca.Planujemy tez integrację i objecie grupy uchodźców naszymi działaniami statutowymi.

Rezultatem realizacji projektu będzie zakup 1 laptopa z oprogramowaniem -będzie służył przy przeprowadzaniu prelekcji i warsztatów nie tylko na miejscu w lokalu Stowarzyszenia ,ale również planujemy w ramach działalności odpłatnej przeprowadzać prelekcje w szkołach,w środowisku lokalnym ,w organizacjach o innym profilu działalności.Jak powyżej nadmieniłam chcemy objąć tym działaniem środowisko uchodźców-mamy ułatwienie ponieważ jedna z osób która jest pod naszą opieką porozumiewa się w języku polskim. Rzutnik jest nierozłączną częścią sprzętu potrzebnego do zrealizowania naszych prelekcji.

Lokalizacja

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
5 000,00