Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Koło Gospodyń Wiejskich w Mąkolicach "Mąkoliczanki" sformalizowało swoją ponad 50-letnią działalność w grudniu 2018 r. Prowadzimy aktywną współpracę z Ochotniczą Strażą Pożarną w Mąkolicach i jednostkami samorządowymi. Nadrzędnym celem naszej działalności jest aktywność społeczno-wychowawcza i oświatowo-kulturalna w środowisku wiejskim. KGW liczy obecnie 52 osoby i jest jednym najliczniejszych Kół w Gminie Wola Krzysztoporska.


Dotychczasowe działania członkiń i członków Koła zaowocowały posiadaniem w Domu Ludowym w Mąkolicach sali szkoleniowej i sali integracyjnej, wyposażonej kuchni, nagradzanym udziałem w wydarzeniach kultywujących tradycje regionu oraz organizacją festynów dla mieszkańców.


W ramach projektu rozwojowego zakupiono na potrzeby Koła laptop, rzutnik, ekran i drukarkę.


Sprzęt pozwoli nam na:

  • utworzenie niewielkiej przestrzeni biurowej KGW,
  • organizację warsztatów, szkoleń, samokształcenia, spotkań integracyjnych dla dzieci i dorosłych z wykorzystaniem potencjału i umiejętności członkiń i członków KGW,
  • intensyfikację działań promocyjnych w internecie i wśród lokalnej społeczności,
  • podniesienie jakości pracy Zarządu KGW,
  • odciążenie członków i członkiń KGW, którzy dotychczas angażowani swoje prywatne środki na rzecz statutowej działalność Koła.  

Lokalizacja

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
5 000,00