Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Stowarzyszenie "Stacja autyzm" założone zostało w czerwcu 2021 r. przez rodziców i osoby związane ze środowiskiem osób niepełnosprawnych. Głównym celem działalności jest profesjonalne wsparcie i pomoc osobom z niepełnosprawnościami, ich rodzinom, opiekunom, specjalistom i innym osobom wspierającym je. Zakup laptopa i oprogramowania księgowego był niezbędny do dalszej sprawnej działalności instytucjonalnej stowarzyszenia. Umożliwia szybsze gromadzenie i uzyskiwanie niezbędnych danych i informacji. Ponadto umożliwi zainstalowanie oprogramowania dedykowanego osobom z niepełnosprawnościami np. do wspierania komunikacji alternatywnej, która służy z kolei do tworzenia materiałów/pomocy niezbędnych do komunikacji alternatywnej. 

Lokalizacja

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
5 000,00