Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Lokalny Program Mikrograntów - Mikrogranty w Łódzkiem 2021W trakcie realizacji


Celem zadania „Mikrogranty w Łódzkiem” jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne oraz wsparcie rozwoju młodych NGO.

Zadanie ma charakter regrantingowy, a bezpośrednie grupy docelowe to:

  • Grupy nieformalne/samopomocowe tj. zespoły osób wspólnie realizujące lub chcące zrealizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawne planujące swoje działania na terenie powiatów: bełchatowski, kutnowski, łęczycki, łowicki, Miasto Łódź, opoczyński, pajęczański, piotrkowski, Miasto Piotrków Trybunalski, radomszczański, sieradzki, wieluński, wieruszowski, a jego adresatami będą mieszkańcy tych powiatów.
  • Młode organizacje pozarządowe - organizacja pozarządowa i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarejestrowane do 60 miesięcy i mniej przed dniem składania wniosku i o przychodzie za rok 2019 nie większym niż 30 000 zł.

W ramach projektu ogłosimy konkursy i dofinansujemy projekty do maksymalnie 5000zł w konkursie ogólnym oraz w ramach współpracy z poszczególnymi gminami w regionie.

Zadanie dofinansowane PRZEZ NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO ZE ŚRODKÓW PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2021-2030Z przyjemnością udostępniamy Państwu materiały z webinarium  pt. " Mikrogranty jako narzędzie budowania aktywności społecznej "

 Spotkanie poświęcone było narzędziom budowania aktywności lokalnej mieszkańców, grup nieformalnych, lokalnych ngo.

W ramach spotkaniach rozmawialiśmy o mikrograntach, narzędziu które od kilku lat rozwijane jest w Polsce, głównie w oparciu o Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, 

ale coraz częściej również o lokalne działania samorządów. 

Omawialiśmy tematy takie jak:

a) dlaczego i jak programy mikrograntowe są rozwijane w samorządach lokalnych?

b) jak mikrogranty wpływają na aktywność lokalną? 

c) na ile mikrogranty mogą wspierać aktywność lokalną w czasie pandemii ? 

d) jakie mogą być kierunki rozwoju narzędzia ? 


Materiały do pobrania znajdą Państwo w załączniku. 

Nagranie ze spotkania znajduje się na naszym kanale Youtube, link do filmu: Youtube - Nagranie z webinarium


Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 1.Prezentacja_wprowadzenie 30.04.2021 pdf 795,67 KB 39
2 2.Wyniki_badań_mikrogranty 30.04.2021 pdf 721,06 KB 25
3 3. FIO Regranting 30.04.2021 pdf 705,25 KB 22
4 4. Gmina Wieruszów - Mikrogranty 30.04.2021 pdf 8,25 MB 30
5 5. Gmina Rzgów_mikrogranty 30.04.2021 pdf 532,8 KB 26
6 6. Sieradz_mikrogranty 30.04.2021 pdf 3,86 MB 21
7 RAPORT Z BADAŃ „Wpływ mikrograntów na rozwój aktywności lokalnej – perspektywa udziału grup nieformalnych” 10.05.2021 pdf 8,34 MB 19

Lokalny Program Mikrograntów to szansa na angażowanie mieszkańców do wspólnych działań na rzecz społeczności gminnej. Dzięki Programowi mieszkańcy budują sąsiedzkie więzi, organizują czas dzieciom, aktywizują samotnych, zagospodarowują skwery, tworzą place zabaw.

Projekty mogą być realizowane przez organizacje pozarządowe oraz nieformalne grupy mieszkańców.

Kwoty dotacji: 2.000 zł – 5.000 zł

W ramach Lokalnych Programów Mikrograntowych powstały m.in:

• Wakacyjne kina plenerowe

• Ławki na skwerach

• Miejsca spotkań, altany

• Turnieje szachowe

• Zajęcia na pływalni dla seniorów

• Pikniki integracyjne

• Zajęcia plastyczne dla dzieci

• I wiele innych

Korzyści z realizacji Lokalnego Programu Mikrograntów:

1. realizacja zadań samorządu w zakresie aktywizacji mieszkańców, w tym grup nieformalnych.

2. aktywizacja mieszkańców do podejmowania własnej oddolnej aktywności.

3. tworzenie warunków do rozwoju nowych i już działających organizacji pozarządowych.

4. uzupełnienie istniejących już narzędzi partycypacji, np. Budżetu Obywatelskiego.

5. program realizowany jest w formie zakupu, gdzie płacą Państwo za efekt.

Lokalny Program Mikrograntów realizowany będzie we współpracy Centrum OPUS i Fundacji Strefa.


Tylko w latach 2014 - 2020 w ramach programu wsparliśmy ok 1500 mikrodziałań o łącznej wartości blisko 6 milionów złotych. Zaufało nam 16 samorządów województwa łódzkiego. Realizowaliśmy program na zlecenie gmin Drużbice, Gomunice, Lgota Wielka, Pabianice, Skomlin, Sokolniki, Stryków, Rzgów, Lubochnia, Ładzice, Złoczew, Wieruszów oraz Powiatu Piotrkowskiego i miast Sieradz, Kutno, Łódź.

OFERTA PROGRAMU MIKROGRANTÓW W 2021 r.:

Koszt programu ustalany indywidualnie. Przykładowe warianty:

wariant 1 – 100.000 zł ze strony samorządu (od 16 do 20 projektów lokalnych)

wariant 2 - 50.000 zł ze strony samorządu (od 8 do 15 projektów lokalnych)

wariant 3 - 30.000 zł ze strony samorządu (od 4 do 6 projektów lokalnych)


Koszty obsługi zadania: 20% wartości zleceń, w tym: spotkania informacyjne, materiały informacyjne, organizacja wyboru realizatorów, wsparcie księgowe, doradcze na etapie składania, realizacji projektów przez mieszkańców samorządu, działania promocyjne, zapewnienie platformy online do przyjmowania i rozliczania wniosków.


W załącznikach znajdą Państwo ulotkę informacyjną do pobrania. 


Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Mikrogranty - ulotka 30.04.2021 pdf 2,05 MB 9