Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Lokalny Program Mikrograntów - Mikrogranty w Łódzkiem 2021-2023ZakończonyCelem zadania „Mikrogranty w Łódzkiem” jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne oraz wsparcie rozwoju młodych NGO.


Zadanie ma charakter regrantingowy, a bezpośrednie grupy docelowe to:

  • Grupy nieformalne/samopomocowe tj. zespoły osób wspólnie realizujące lub chcące zrealizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawne planujące swoje działania na terenie powiatów: bełchatowski, kutnowski, łęczycki, łowicki, Miasto Łódź, opoczyński, pajęczański, piotrkowski, Miasto Piotrków Trybunalski, radomszczański, sieradzki, wieluński, wieruszowski, a jego adresatami będą mieszkańcy tych powiatów

  • Młode organizacje pozarządowe - organizacja pozarządowa i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarejestrowane do 60 miesięcy i mniej przed dniem składania wniosku i o przychodzie za rok 2019 nie większym niż 30 000 zł.

W ramach projektu ogłosimy konkursy i dofinansujemy projekty do maksymalnie 5000zł w konkursie ogólnym oraz w ramach współpracy z poszczególnymi gminami w regionie.

 

Zadanie dofinansowane PRZEZ NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO ZE ŚRODKÓW PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2021-2030


___

EWALUACJA PROJEKTU:

Centrum Innowacji Społecznych UŁ: Agnieszka Kretek-Kamińska, Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, Inga Kuźma, Alicja Piotrowska 

oraz stażystki z UŁ: Maria Skowron, Mariia Hadz, Paulina Bielińska, Dagmara Jastrzębska


Załączniki