Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Realizacja projektu "Aktualizacja" umożliwiła fundacji Unamos Culturas nabycie podstawowego narzędzia pracy - laptopa i w rezultacie zapewniła płynność statutowej działalności fundacji co pozwoli na realizację kolejnych projektów kulturalno-artystycznych dla łodzian.

Fundacja Unamos Culturas promuje w Polsce, a w szczególności w Łodzi niedostępną kulturę, sztukę i naukę Ameryki Łacińskiej, rozpowszechnia wiedzę o mało znanej w krajach latynoskich polskiej kulturze, sztuce i nauce oraz integruje na styku kultur coraz bardziej zróżnicowane pod tym kątem społeczności. Działalność statutowa fundacji jest realizowana poprzez organizację m.in. wystaw, festiwali, koncertów, pokazów filmowych i w głównej mierze polega na sprzęcie komputerowym wykorzystywanym w pracy zarówno na etapie planowania wydarzeń (prace koncepcyjne, pozyskiwanie partnerów i sponsorów) ich wdrażania (organizacja, przygotowywanie dokumentacji, opracowywanie materiałów promocyjnych) jak i realizacji (promocja w Internecie, kontakt z uczestnikami).

Lokalizacja

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
5 000,00