Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Konkurs

Mikrogranty w Łódzkiem 2022 - Konkurs na wsparcie rozwoju młodych organizacjiZakończone

Lokalny Program Mikrograntów - Mikrogranty w Łódzkiem 2021-2023


Celem Programu Mikrogranty w Łódzkiem Edycja 2022: Mikrogranty na wsparcie rozwoju młodych organizacji jest stworzenie warunków do zwiększenia zaangażowania młodych organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez wsparcie projektów wzmacniających rozwój młodych organizacji pozarządowych z terenu następujących powiatów województwa łódzkiego: 

bełchatowski, kutnowski, łęczycki, łowicki, Miasto Łódź, opoczyński, pajęczański, piotrkowski, Miasto Piotrków Trybunalski, radomszczański, sieradzki, wieluński, wieruszowski. 

Projekty w roku 2022 powinny dotyczyć:

a) działań edukacyjnych dla członków organizacji, członków zarządu, pracowników, współpracowników i wolontariuszy;

b) konsultacji i działań doradcze wspierających rozwój organizacji;

c) zakupu potrzebnego wyposażenia;

d) działań promocyjnych, w tym druku materiałów

W ramach konkursu dofinansowane mogą zostać  projekty zgłoszone i realizowane przez młode organizacje pozarządowe (zgodnie z definicją w Regulaminie Konkursu)
W konkursie jeden Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek
Kwota mikrograntuod 2 000 zł do 5 000 zł
Termin składania projektów od dnia ogłoszenia konkursu do 04.05.2022 r. do godziny 16.00. 
Formularze wniosków, które wpłyną po terminie naboru wniosków nie będą rozpatrywane. 
Termin uzupełniania projektów o pogłębione uzasadnienie proponowanego budżetu, niezbędny do oceny merytorycznej, upływa w dniu 01.06.2022 r. o godzinie 15.00

Okres realizacji projektów powinien zawierać się w okresie od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r.

Mikrogranty w Łódzkiem 2022 - Konkurs na wsparcie rozwoju młodych organizacji

Koordynator projektu Maria Magdalena Poulain

Miniatura Maria Magdalena Poulain

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Doradca Krzysztof Smug

Miniatura Krzysztof Smug

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Doradca Anna Olejniczak

Miniatura Anna Olejniczak

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość