Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Klub sportowy LIONS Kutno jest klubem nowym, ale z doświadczeniem, ponieważ sekcja softballowa wcześniej cały czas funkcjonowała w klubie MKS STAL BiS Kutno. Kluby w porozumieniu rozdzieliły sekcje i teraz softball i baseball działają oddzielnie jednocześnie współpracując. Działalność sportowa osób zaangażowanych w softballową działalność sportową trwa już kilku lat.  Poprzez dostęp do zaplecza technicznego wraz z kompleksem boisk Małej Ligi Baseballu i Softballu zapewniliśmy możliwość organizowania szkolenia dzieci w softballu. LIONS Kutno posiada niezbędne doświadczenie oraz wykształcone zasoby kadrowe co umożliwiło prowadzenie zajęć treningowych. Podstawowym miejscem wykonywania przedsięwzięcia były tereny obiektów sportowych należących do Europejskiego Centrum Szkolenia Małej Liga Baseballu w Kutnie. Celem niniejszego przedsięwzięcia była popularyzacja uprawiania sportu dla podnoszenia sprawności fizycznej, rozwój aktywności fizycznej i zdrowotnej wśród młodzieży szkolnej, a także dbałość o prawidłowy i harmonijny rozwój fizyczny,  psychofizyczny uczestniczących w zajęciach. W ramach szkolenia sportowego początkującej grupy stworzyliśmy odpowiednie warunki dla każdej z ćwiczących dziewcząt do udziału w treningach oraz rozgrywkach sportowych (meczy towarzyskich). Staraliśmy się by realizacja przedsięwzięcia wpłynęła pozytywnie na wizerunek oraz kreowanie marki naszego miasta poprzez rozwój sportowy dziewcząt. Wspólnie z trenerami podejmowaliśmy działania mające na celu popularyzację tej dyscypliny sportu poprzez aktywne uczestnictwo w treningach, procesie szkolenia wraz z ich rodzicami, rodzinami i zaprzyjaźnionymi osobami. Zajęcia sportowe odbywały się  2  razy w tygodniu w wymiarze 90 min. Zajęcia zrealizowane były przy wykorzystaniu obiektów MLB. Dla osiągnięcia odpowiednich wyników treningowych, sportowych i wizerunkowych, niezbędnym było podjęcie działań zapewniających odpowiednie przygotowywanie miejsc gdzie odbywały się zajęcia treningowe poprzez zapewnienie zaplecza technicznego - sprzęt treningowy, piłko-chwyty, tunele, stojaki.

Lokalizacja

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
5 000,00