Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Stowarzyszenie VERITAS - Nauka, Edukacja, Kultura dzięki otrzymanemu wsparciu dla młodych organizacji zrealizowało projekt „Z mikrofonem po wiedzę”.

Stowarzyszenie jest młodym podmiotem działającym głównie na terenie Miasta Kutno i Powiatu Kutnowskiego. VERITAS wspiera edukację i kulturę (m.in. przez organizowanie i prowadzenie projektów edukacyjnych, warsztatów, konferencji naukowych). Organizacja stara się integrować społeczność lokalną i pobudzać ją do aktywności społecznej, budować postawy patriotyczne, ale także wspierać działalność oświatową. Przejawem tego jest m. in. współpraca z kołami naukowymi szkół wyższych, organami władzy i administracji państwowej, środowiskiem lokalnym zwłaszcza w zakresie podtrzymywania, kształtowania oraz rozwoju świadomości historyczno-patriotycznej, świadomości o regionie czy bezpieczeństwie i obronności.

Bez odpowiedniego nagłośnienia organizacja wydarzeń kierowanych do społeczności (zwłaszcza o charakterze naukowym) jest praktycznie niemożliwa. Dzięki otrzymanemu grantowi udało się zakupić zestaw nagłośnienieniowy składający się z: 

  • miksera z wzmacniaczem;
  • mikrofonu bezprzewodowego doręcznego;
  • mikrofonu nagłownego z klipsem krawatowym;
  • 2 kolumn estradowych ze statywami;
  • zestawu okablowania i przyłączy.

Zakupiony sprzęt dał Stowarzyszeniu możliwość stworzenia zarówno na sali, jak i w plenerze, przyjaznych warunków dla przyswajania i przekazywania wiedzy. Realizowane wydarzenia staną się efektywniejsze, a wówczas będziemy mogli oczekiwać lepszych efektów. Zakup profesjonalnego sprzętu nagłośnieniowego pozytywnie wpłynie na poprawę jakości obsługi spotkań, rozszerzenie oferty działań, realizację nowych inicjatyw i rozwój Stowarzyszenia. Pozwoli realizować zadania statutowe i kierować je do większej liczby odbiorców i środowiska lokalnego

Jednym słowem: Huuurrra! Wyruszyliśmy z mikrofonem po wiedzę i z wiedzą!


Lokalizacja

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
5 000,00