Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

W ramach projektu zrealizowane zostało jedno działanie  tj. Zakup niezbędnych elementów zastawy stołowej na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich w Radostowie Pierwszym.

Zakupiono :

1.        - 102 talerze płytkie,

2.       - 102 talerze głębokie,

3.       - 102 talerze deserowe.

4.  Celem projektu jest zwiększenie możliwości działania KGW Radostów, stworzenie warunków do zwiększenia zaangażowania KGW w Radostowie Pierwszym w życie publiczne  poprzez wsparcie rozwoju młodej organizacji pozarządowej polegające na zakupie niezbędnego wyposażenia.

Mierzalnym rezultatem projektu jest pozyskanie przez nasze KGW 306 nowych elementów zastawy stołowej. Dzięki projektowi nasze KGW pozyska procesjonalne i jednocześnie nowoczesne wyposażenie, co umożliwi organizację oraz udział naszej organizacji w wielu przedsięwzięciach takich jak: dożynki, dzień kobiet, bale integracyjne, choinka szkolna, przygotowywanie posiłków dla pielgrzymów, którzy rokrocznie odwiedzają nasze miejscowości, oprawa gastronomiczna imprez organizowanych przez jednostki samorządu terytorialny i wiele, wiele innych. Nasz projekt nie jest jednorazowym działaniem, lecz częścią większego przedsięwzięcia polegającego na wzmocnieniu rozwoju naszej młodej organizacji, zmierzającego do budowania pozycji naszego KGW, jako aktywnej i potrzebnej organizacji zrzeszającej "GOSPODARNE I WYJĄTKOWE KOBIETY".

Realizacja projektu pośrednio przełoży się na większą aktywność naszego KGW, w szczególności w środowisku lokalnym.

Wnioskodawca:

Koło Gospodyń Wiejskich w Radostowie  powstało w latach 50-tych ubiegłego wieku i długie lata funkcjonowało jako nieformalna organizacja. Pierwsze spotkania członkiń koła z uwagi na małą ich liczbę odbywały się w domach. Z biegiem czasu zebrania oraz różnego rodzaju spotkania przeniosły się do sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Radostowie Pierwszym. Podczas tych spotkań członkinie KGW uczestniczyły w różnego rodzaju warsztatach np. kulinarnych, krawieckich itp. Od grudnia 2018 r. swoją działalność prowadzimy jako zarejestrowane KGW. Tradycją naszego koła jest organizowanie spotkań integracyjnych przy ognisku i z okazji Dnia Kobiet, udział w festynach gminnych i dożynkach powiatowych. Również w ramach działalności KGW organizowane są bale andrzejkowe oraz wycieczki, najczęściej dwudniowe w ciekawe i pełne atrakcji rejony Polski. Powyższe działania mają na celu integrację między członkami KGW jak również mieszkańcami wsi Radostów oraz zachęcenie młodych osób do angażowania się w działalność KGW.


Lokalizacja

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
5 000,00