Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

W ramach projektu 24 września 2022 roku zorganizowaliśmy Konferencję „Buduj z Pasją- nowoczesne trendy w budownictwie”, którego celem było propagowanie idei Olimpiady wśród nauczycieli, uczniów i szeroko pojętej branży budowlanej w kraju.  Konferencja odbyła się w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu- siedzibie Stowarzyszenia Edukacji Budowlanej w Wieluniu. Odbyły się prezentacje i szkolenia z zakresu nowych technologii z firm Saint-Gobain, Kubala, Blue Dolphin Tapes i Makita. Ważnym punktem było też wystąpienie przedstawicieli FRSE-Biura WorldSkils Poland  i  przekazanie uczestnikom informacji o możliwośći reprezentowania Polskie w reprezentantów Polski na EuroSkills 2023 w Gdańsku.

Dzięki dofinansowaniu w ramach programu "Mikrogranty w Łódzkiem" Centrum OPUS zrealizowaliśmy konferencję, na której przekazaliśmy przedstawicielom Okręgów Olimpiady „Buduj z Pasją” rollup-y promujące samą olimpiadę, a uczestnikom  długopisy i miary z logiem Stowarzyszenia.

W spotkaniu brało udział 10 uczestników czynnych, 10 nauczycieli i 20 uczniów ze szkół zrzeszonych w Stowarzyszeniu Edukacji Budowlanej oraz około 30 osobowa publiczność. Podczas prezentacji firm obecni byli także uczniowie kierunków budowlanych Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu- mieszkańcy województwa łodzkiego.

Głównym celem Stowarzyszenia jest organizacja Ogólnopolskiej Olimpiady "Buduj z Pasją" /3 etapy, zdobycie tytułu finalisty zwalnia z egfzaminu zawodowego w kwalifikacjach budowlanych w częsci pisemnej/ oraz promocja kształcenia zawodowego- w branży budowlanej. Stowarzyszenie inicjuje także współpracę szkół partnerskich z firmami z branży budowlanej.


Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
5 000,00