Odnowienie tradycji strażackich poprzez powołanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Kadzidłowej Mikrogranty w łódzkiem 2019: 20 lokalnych inicjatyw

Grupa nieformalna Aktywni strażacy w Kadzidłowej (Ochotnicza Straż Pożarna w Kadzidłowej)

Celem inicjatywy grupy nieformalnej Aktywni strażacy w Kadzidłowej jest podniesienie świadomości oraz rozwój umiejętności pożarniczych i ratowniczych wśród młodzieży, zaszczepienie w nich chęci niesienia pomocy innym, rozbudzenie szacunku do pracy strażaka, wolontariatu, działania na rzecz społeczności lokalnej. Na terenie wiejskim obserwuje się brak przygotowania młodzieży do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w różnych wypadkach, takich jak zranienia, złamania, krwotoki, oparzenia. Brakuje środków na funkcjonowanie kół ratowniczo-pożarniczych, które prowadziłyby zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz obsługi sprzętu pożarniczego. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która zostanie powołana zapewni możliwość realizacji zamierzonego celu, zapewni również aktywne i ciekawe spędzenie czasu wolnego młodzieży podczas wakacji.

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
4 000,00