Koncepcja projektu jest wynikiem wniosków płynących z rozmów z rodzicami i dziećmi dotyczących braku wiedzy o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, pierwszej pomocy. Do tej pory w gminie Wolbórz nie angażowano służb ratunkowych oraz grup nieformalnych, stowarzyszeń do propagowania bezpieczeństwa i szkolenia młodzieży z zakresu pierwszej pomocy. Szkoła Podstawowa w Proszeniu jest to mała placówka na terenie wiejskim gdzie świadomość oraz edukacja w zakresie wymienionych działań jest na niskim poziomie. Realizatorzy projektu grupa nieformalna Ratownicy pragniemy to zmienić. 

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
4 000,00