Projekt "Żyj zdrowo i aktywnie" jest adresowany do 30-osobowej grupy seniorów z Radostowa. Grupa nieformalna Liderzy Radostowa 2019 chce ich zmotywować do większej aktywności. Projekt podpowiada, jak sprawić, aby kondycja fizyczna i psychiczna seniorów była dobra poprzez ruch, zdrowe odżywianie i  zaangażowanie społeczne. Realizatorzy nie chcą zmieniać życia seniorów, ale zachęcić do wprowadzania zmian wskazując na realne korzyści zdrowotne, psychiczne i podkreślenie ważnej roli osób starszych w społeczeństwie.

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
4 000,00