Mikrodziałanie

KUL – TU – RA - KULTUralni RAzem 2 czyli DRUGA TU-RA – seniorzy i młodzież. Mikrogranty dla seniorów 2019

Fundacja Prospołeczna Poducha

W projekcie założyliśmy zorganizowanie działań  kulturalnych w postaci wyjść do Planetarium, do Muzeum Sztuki MS2, do Muzeum Przyrodniczego w Łodzi oraz do Centrum Nauki EC1. Zorganizowaliśmy spotkania filmowe z prelegentem oraz wyjście do Teatru. Celem jaki nam przyświecał było zachęcanie seniorów do integracji, wyjścia z domów, pokonywania barier,korzystania z dostępności kultury. Wspólne międzypokoleniowe działania były inspiracją zarówno dla seniorów jak i młodzieży zaangażowanej w działania. Projekt jest alternatywą na samoistne wykluczenie osób starszych, pozwala poprzez rożne propozycje być aktywnym, czuć się  potrzebnym i szczęśliwym. Projekt nastawiony na budowanie więzi międzypokoleniowych,rodzinnych,sąsiedzkich. Działaniami byli objęci przede wszystkim seniorzy związani z Osiedlem Stary Widzew.

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
6 500,00