Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Mikrogranty dla SeniorówZakończony

Celem głównym Konkursu w ramach “Mikrograntu dla seniorów” jest zwiększenie liczby podejmowanych przez mieszkańców i lokalne organizacje pozarządowe inicjatyw w formie projektów mikrograntowych  w okresie październik-listopad 2018. 
Projekty powinny obejmować: 

 • działania realizowane na terenie Miasta Łodzi, skierowane do mieszkańców Łodzi 
  w wieku 60+,
 • promować wolontariat 
  i pomoc sąsiedzką oraz
 • aktywizować społecznie starszych  mieszkańców Miasta Łodzi.

Zakres projektów:

 • promowanie oraz rozwój wolontariatu
  i samopomocy sąsiedzkiej;
 • podnoszenie poziomu świadomości społecznej 
  i rozwijanie wrażliwości na potrzeby osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych lub mających problemy w poruszaniu się;
 • działania służące aktywizacji oraz włączaniu społecznemu osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych lub mających problemy w poruszaniu się;
 • szeroko pojęta edukacja osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji zdrowotnej;
  aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową;
 • aktywność sportowo-rekreacyjna osób starszych;
 • organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze integracyjnym.
Czas realizacji działań w ramach programu: 15.10.2018- 30.11.2018.
O jakie mikrogranty można aplikować?
1 000,00 zł – 8 000,00 zł – organizacje pozarządowe, podmioty wymienione
w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
1 000,00 zł – 3 000,00 zł – grupy nieformalne.
Dla kogo jest konkurs?
Udział w konkursie mogą wziąć: 
łódzkie grupy i organizacje które działają na rzecz osób starszych na terenie Łodzi
organizacje pozarządowe lub podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
grupy nieformalne za pośrednictwem lokalnych organizacji „patronów”.
Nabór wniosków:
17.09.2018  – 28.09.2018 (piątek) do godziny 16.00.
Wnioski tzw. Fiszki projektowe – prosimy przesyłać na adres e mail:  opus@opus.org.pl w formie pliku PDF wypełnionego w edytorze tekstu.
Przez czas trwania naboru wniosków i  konkursu możecie Państwo liczyć na pomoc doradców Centrum OPUS.

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Lauereaci konkursu Mikrogranty Senior 2018 12.02.2019 pdf 298,12 KB 17
2 Lista Realizatorów Mikrogranty Senior 2018 12.02.2019 pdf 546,25 KB 4
3 Regulamin Mikrogranty Senior 2018 12.02.2019 pdf 520,47 KB 2
4 Karta oceny fiszki 12.02.2019 pdf 716,94 KB 0
5 Karta oceny prezentacji Senior 2018 12.02.2019 pdf 504,77 KB 2
6 Opis do prezentacji projektu Seniorzy 2018 12.02.2019 pdf 716,39 KB 4
7 Errata Regulaminu Senior 2018 12.02.2019 pdf 158,93 KB 0
8 Fiszka Senior 2018 12.02.2019 docx 156,14 KB 2
9 Sprawozdanie Wzór Senior 2018 12.02.2019 doc 195,5 KB 19
10 Jak realizować projekt 12.02.2019 pdf 791,76 KB 5