Zgodnie z założeniami w projekcie wzięły udział dwie grupy seniorów aktywni oraz samotni i nieaktywni. 


Zrealizowano 6 spotkań tematycznych z udziałem psychologa, przedstawiciela wolontariatu współpracującego z Regionalnym Centrum Wolontariatu Centerko, studentów Koordynowanej Opieki Senioralnej będących jednocześnie członkami Stowarzyszenia KOS. Uczestnikami spotkań było 10 aktywnych seniorów, .którzy zapraszali swoich znajomych. Podczas spotkań tematycznych był też czas na rozmowy z osobami aktywnymi, dotyczące prowadzenia działań dla seniorów i zachęcanie ich do udziału w proponowanych wydarzeniach.

Tematy spotkań: 

* samotność i jej skutki zdrowotne i społeczne - poszerzenie świadomości na temat szkodliwych aspektów samotności, związku izolacji społecznej ze zwiększonym ryzykiem chorób, wpływu samotności na organizm ludzki.

* spotkanie wspierająco – aktywizujące dla seniorów, poprowadzone zostanie przez psychologa, wypracowanie planu aktywizacji niesamodzielnych, samotnych rówieśników.

* wolontariat i samopomoc oraz ich rozpowszechnianie wśród seniorów, zwrócenie uwagi na pozytywny wpływ wolontariatu na długość życia, zdrowie psychiczne i fizyczne, korzystne warunki do integracji społecznej, zmniejszenie poziomu depresji.  

* przegląd bezpłatnej oferty dostępnej dla łódzkich seniorów – pomoc seniorom w szukaniu odpowiednich i dostępnych ofert celem podjęcia aktywności. 

* budowanie kapitału społecznego jako sposobu na dobrą kondycję psychiczną.

W ramach tworzenia przestrzeni do wspólnych rozmów, wsparcia rówieśniczego uczestnicy projektu poznają się lepiej podczas 5 spacerów, 2 warsztatów tworzenia biżuterii techniką kumihimo oraz jednego wyjścia do kina połączonego z dyskusją.

Odbyły się również warsztaty i spacery m.in. do: Parku Poniatowskiego, Park Ocalałych, Rynek Starego Miasta, Park Staromiejski, Park Źródliska, Księży Młyn, Manufaktura Muzeum Sztuki MS2

Warsztaty tworzenia biżuterii metodą kumihimo: podczas zajęć seniorzy zapoznają się z narzędziami i materiałami do wykonywania ozdobnych bransoletek. Warsztaty będą okazją do zrobienia prezentów dla siebie lub najbliższych, spędzenia czasu w miłej atmosferze, pozbawianej stresu z innymi seniorami.  Warsztaty pozwolą uczestnikom na odkrycie nowej pasji.

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
4 000,00