W ramach projektu "Przyjaciele razem z seniorami" odbędzie się 6 spotkań  dla seniorów, którzy mają wolny czas i chcą zachęcić swoich znajomych do aktywnego działania.

Tematy spotkań: 

1) samotność i jej skutki zdrowotne i społeczne - poszerzenie świadomości na temat szkodliwych aspektów samotności, związku izolacji społecznej ze zwiększonym ryzykiem chorób, wpływu samotności na organizm ludzki. - termin spotkania: 14.09.2019, godz. 10.00- 12.00, Centrum Aktywnego Seniora (dokładny adres zostanie podany we wrześniu), prowadzenie - psycholog;

2)  spotkanie wspierająco – aktywizujące dla seniorów, poprowadzone zostanie przez psychologa, wypracowanie planu aktywizacji niesamodzielnych, samotnych rówieśników – termin spotkania 28.09.2019, godz. 10.00 – 12.00, Centrum Aktywnego Seniora (dokładny adres zostanie podany we wrześniu);

3) dobre praktyki - spotkanie z wolontariuszkami z Regionalnego Centrum Wolontariatu Centerko, termin spotkania 5.10.2019, godz. 10.00-12.00, Regionalne Centrum Wolontariatu Centerko, ul Próchnika 7;

4) wolontariat i samopomoc oraz ich rozpowszechnianie wśród seniorów, zwrócenie uwagi na pozytywny wpływ wolontariatu na długość życia, zdrowie psychiczne i fizyczne, korzystne warunki do integracji społecznej, zmniejszenie poziomu depresji. Termin spotkania: 12.10.2019, godz. 10.00– 12.00, miejsce: Regionalne Centrum Wolontariatu Centerko ul. Próchnika 7, prowadzenie - p. Mariusz Kołodziejski lub p. Teresa Kuchta;

5) przegląd bezpłatnej oferty dostępnej dla łódzkich seniorów – pomoc seniorom w szukaniu odpowiednich i dostępnych ofert celem podjęcia aktywności. Termin spotkania: 26.10.2019 godz. 10.00-12.00, miejsce Centrum Aktywnego Seniora (dokładny adres zostanie podany we wrześniu);

6) budowanie kapitału społecznego jako sposobu na dobrą kondycję psychiczną – termin spotkania: 9.11.2019, godz. 10.00 – 12.00, prowadzenie spotkania – psycholog, Centrum Aktywnego Seniora (dokładny adres zostanie podany we wrześniu).

W ramach tworzenia przestrzeni do wspólnych rozmów, wsparcia rówieśniczego uczestnicy projektu poznają się lepiej podczas 5 spacerów, 2 warsztatów tworzenia biżuterii techniką kumihimo oraz jednego wyjścia do kina połączonego z dyskusją.

Terminy spacerów:

I spacer – 21.09.2019 godz. 10.00 – 12.00, miejsce zbiórki Park na Zdrowiu ( wejście do ZOO);

II spacer – 24.09.2019 godz. 10.00 – 12.00, miejsce zbiórki Plac Wolnośc; 

III spacer – 09.10.2019 godz. 10.00 – 12.00, miejsce zbiórki Park 3-go Maja – Łodzianka (połączony z nordic walking);

IV spacer – 19.10.2019 godz. 10.00 – 12.00, miejsce zbiórki Park 3-go Maja – Łodzianka (połączony z nordic walking);

V spacer – 23.10. 2019 10.00 – 12.00, miejsce Park 3-go Maja- Łodzianka (połączony z nordic walking).

Warsztaty tworzenia biżuterii metodą kumihimo: podczas zajęć seniorzy zapoznają się z narzędziami i materiałami do wykonywania ozdobnych bransoletek. Warsztaty będą okazją do zrobienia prezentów dla siebie lub najbliższych, spędzenia czasu w miłej atmosferze, pozbawianej stresu z innymi seniorami.  Warsztaty pozwolą uczestnikom na odkrycie nowej pasji.

I spotkanie – 17.10.2019, godz. 10.00 – 12.00, Centrum Zajęć Pozaszkolnych ul. Sopocka 3/5;

II spotkanie – 24.10.2019 godz. 10.00 – 12.00, Dom Dziennego Pobytu ul Bednarska 15 a.

Wyjście do kina: 30.10.2019 (szczegóły zostaną podane na początku października 2019).


Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
4 000,00