Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Konkurs

Mikrogranty dla seniorów 2019Zakończone

Mikrogranty dla Seniorów


Celem Programu Mikrogranty dla seniorów, edycja 2019 jest umożliwienie realizacji działań w zakresie promowania wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej oraz aktywizacji społecznej osób starszych. Typy wspieranych w 2019 roku projektów powinny mieścić się w sferze zadań publicznych określonych w art.4 UoDPPioW. 

Preferowane obszary tematyczne to: 
a) Promowanie oraz rozwój wolontariatu i samopomocy sąsiedzkiej.
b) Podnoszenie poziomu świadomości społecznej i rozwój wrażliwości na potrzeby osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych lub mających problem w poruszaniu się.
c) Działania służące aktywizacji oraz włączeniu społecznemu osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych lub mających problem w poruszaniu się.
d) Szeroko pojęta edukacja osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji zdrowotnej.
e) Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową.
f) Aktywność sportowo – rekreacyjna osób starszych.
g) Organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze integracyjnym.

Wszystkie projekty muszą być realizowane na terenie Łodzi i adresowane do osób starszych (60+) zamieszkujących Łódź. 

Wnioski projektów składane są wyłącznie za pośrednictwem generatora ofert. Zarejestruj konto w naszym systemie i uzyskaj dostęp do generatora ofert. 

Termin składania wniosków  od daty ogłoszenia do 20.05.2019 do godz. 16:00

Termin rozmów/prezentacji od 10.06.2019 do 17.06.2019

Okres realizacji projektów od 1.07.2019 do 17.11.2019

Mikrogranty dla seniorów 2019

Koordynator projektu Jolanta Woźnicka

Miniatura Jolanta Woźnicka

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość