Projekt „Aktywna ławka” przygotowany przez grupę nieformalną Alibabki 60+  stawiał sobie dwa cele: zakup i montaż ławki z pedałami do ćwiczeń mięśni nóg oraz aktywizację mieszkańców.

W ramach działań projektowych w przestrzeni pomiędzy blokami ul. Józefa 1 i ul. Józefa 3 postawiliśmy ławkę z dwoma stanowiskami z pedałami do ćwiczenia mięśni nóg. Będzie to przyrząd, z którego w łatwy i przyjemny sposób będą mogli korzystać seniorzy,  a także pozostali mieszkańcy osiedla. 

Elementy realizacji projektu:

1) zakup i montaż ławeczki z pedałami do ćwiczeń mięśni nóg

2) piknik sąsiedzki -  integrujący mieszkańców

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
4 000,00