Projekt „Aktywna ławka” przygotowany przez grupę nieformalną Alibabki 60+  stawia sobie dwa cele: zakup i montaż ławki z pedałami do ćwiczeń mięśni nóg oraz aktywizację mieszkańców.

W ramach działań projektowych chcemy w przestrzeni pomiędzy blokami ul. Józefa 1 i ul. Józefa 3 postawić ławkę z dwoma stanowiskami z pedałami do ćwiczenia mięśni nóg. Będzie to przyrząd, z którego w łatwy i przyjemny sposób będą mogli korzystać seniorzy,  a także pozostali mieszkańcy osiedla. 

Elementy realizacji projektu:

1) zakup i montaż ławeczki z pedałami do ćwiczeń mięśni nóg - lipiec-sierpień 2019

2) piknik sąsiedzki -  integrujący mieszkańców- wrzesień 2019 (najprawdopodobniej 14.09. lub 21.09.)

W ramach pikniku planujemy:

·         a) zabawy podwórkowe dla dzieci, również przypomnienie dawnych gier podwórkowych – klasy, guma, piłki, skakanki itp.

·         b) konkurs na najlepsze ciasto

·         c) składkowego grilla sąsiedzkiego

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
4 000,00