Działanie jest adresowane do 26 dzieci w wieku 7-13 lat, mieszkających na terenie gminy Gomunice, które chcą bawić się, ale jednocześnie nauczyć czegoś nowego. W zajęciach będą brały udział dzieci, które do tej pory nie miały możliwości udziału w takich zajęciach oraz takie, które chciałby poszerzyć swoje umiejętności. 

W ramach projektu zorganizowane zostaną zajęcia wakacyjne z warsztatami robotyki. Będzie to cykl 5 spotkań trwających 1,5 godziny. Dzieci pracują w dwu osobowych składach, co sprzyja wzajemnemu poznaniu się oraz uczy współpracy w grupie. Na zajęciach budują różne konstrukcje z klocków LEGO, a potem za pomocą programu komputerowego ,,wprawiają je’’ w ruch. Zajęcia odbywają się pod okiem doświadczonego instruktora. Polecenia wyświetlane są na projektorze, ale każde z dzieci liczyć może na jego pomoc

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
4 000,00