Działanie jest adresowane do 90 dzieci, uczniów szkól podstawowych z terenu Gminy Gomunice. W ramach inicjatywy przeprowadzone zostaną warsztaty papiernicze i drukarskie, wydany zostanie tomik wierszy oraz zorganizowane będą spotkania autorskie.

We wrześniu będą przeprowadzone warsztaty papiernicze i drukarskie. Dzieci zostaną podzielone na grupy. W Gomunicach w warsztatach weźmie udział 60 osób a w Chrzanowicach 30. Każdy z warsztatów będzie trwał około 1,5 godz. W czasie zajęć każde z dzieci będzie wykonywało samodzielnie zaplanowane działania. Wszystkie prace uczestnicy mogą zabrać do domu aby pochwalić się rodzicom zdobytymi umiejętnościami. W warsztatach papierniczych będzie to czerpanie papieru, pisanie gęsim piórem, lakowanie dokumentów pieczęcią oraz barwienie papieru techniką japońską. Podczas warsztatów drukarskich będzie to składanie druku, odciskanie za pomocą specjalnej prasy drukarskiej, ilustrowanie techniką odbicia lustrzanego itp.

W październiku odbędą się spotkania autorskie. Do tego czasu zostanie wydany tomik. Jedno ze spotkań odbędzie się w szkole w Gomunicach, a drugie w Chrzanowicach. Na spotkaniu zostaną zaprezentowane wiersze zamieszczone w tomiku. Każdy z uczestników otrzyma książkę z autografami poetek.

Lokalizacja

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
3 700,00