Grupa nieformalna " Aktywny Senior " propaguje wśród osób starszych w tym emerytów aktywne spędzanie czasu poprzez uprawianie gry w piłkę siatkową . W związku z tym planowany jest remont boiska do gry w piłkę siatkową znajdującego się w miejscowości Hucisko poprzez wzbogacenie gruntu i położenie dywanika trawiastego.

Po zakończeniu działania powstanie pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę siatkową o nawierzchni trawiastej, co pozwoli na rozgrywanie meczy i prowadzenie treningów przez seniorów (i nie tylko) w godnych i bezpiecznych warunkach.

Lokalizacja

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
3 500,00