Działania skierowane będą do młodzieży, dzieci i osób starszych, dla których ruch i integracja na świeżym powietrzu są bardzo ważne. Uczestnicy projektu zostaną zaangażowani, najpierw do prac porządkowych przy tworzeniu boiska, a potem do rozgrywek sportowych.

Zorganizować zostaną cykliczne rozgrywki w piłkę nożną i siatkową wiosną i latem. Rozgrywki letnie będą połączone z festynem promującym ulicę jako rozwojową i przyjazną ewentualnym nowym mieszkańcom pod hasłem "u nas najlepiej" oraz zdrowy i aktywny tryb życia. Do trenowania młodzieży i dzieci na boisku zaangażowanych zostanie w formie wolontariatu dwóch trenerów, jeden z nich to lokalny piłkarz z klubu sportowego "Ruch Chrzanowice", drugi zaś to trener lekkoatletyczny z Kataru, który od wiosny do jesieni przebywa w miejscowości.

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
4 000,00