Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania


Mikrogranty to środki na wsparcie lokalnych inicjatyw w wysokości do 4 000 zł lub na rozwój lokalnej młodej organizacji do 5 000 zł.

„Lokalny Program Mikrograntów: Mikrogranty na realizację inicjatyw lokalnych - Gomunice 2019" czyli Program realizowany wspólnie przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS i Gminę Gomunice finansowany ze środków ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i ze środków Gminy Gomunice. 

 Wnioski wstępne składane są w wyłącznie w generatorze ofert. Zarejestruj konto w naszym systemie i uzyskaj dostęp do generatora ofert. 

Termin składania wniosków  od 08.04.2019 do 29.04.2019

Termin rozmów/prezentacji od 16.05.2019 do 17.05.2019

Okres realizacji projektów od 20.05.2019 do 15.11.2019

Celem Programu jest zwiększenie inicjatyw oddolnych na rzecz lokalnych społeczności w Gminie Gomunice, zwiększenie aktywności mieszkańców i ich zaangażowania w życiu publicznym oraz wsparcie rozwoju młodych organizacji działajacych na terenie Gminy Gomunice. Typy projektów powinny obejmować działania, inicjatywy, wydarzenia realizowane na terenie gminy, działania na rzecz gminy i jej mieszkańców lub działania wzmacniające potencjał i rozwój młodych organizacji pozarządowych. 

W ramach konkursu dofinansowane mogą zostać inicjatywy podejmowane przez: 1. Grupy nieformalne lub samopomocowe tj. zespoły osób wspólnie realizujące lub chcące zrealizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej. Grupa taka może otrzymać wsparcie na realizowane przedsięwzięcie, o ile mieści się ono w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 UoDPPioW, będzie odbywało się na terenie Gminy Gomunice, a jego adresatami będą jej mieszkańcy. Grupa musi liczyć nie mniej niż 3 osoby pełnoletnie. Grupa nieformalna może złożyć wniosek samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji pozarządowej lub podmiotu wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które pełnić będą rolę organizacji wspierającej – Patrona użyczającego osobowości prawnej; 2. Organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art.3 ust.3 Uo DPPioW, a w szczególnosci młode organizacje pozarządowe  zarejestrowane do 30 miesięcy i mniej przed dniem składania wniosku i o przychodzie za rok 2018 nie większym niż 25 000 zł.

Mikrogranty Gomunice 2019

Koordynator projektu Maria Magdalena Poulain

Miniatura Maria Magdalena Poulain

Wyślij wiadomość

Doradca Krzysztof Smug

Miniatura Krzysztof Smug

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość