Zadanie zostanie zorganizowane dla 10 osobowej grupy kajakarzy - amatorów z terenu gminy Wieruszów. Towarzyszyć im będzie 2 instruktorów. Ze względu na specyfikę projektu, planujemy zaprosić do udziału znane nam wcześniej osoby, które miały już do czynienia z kajakami. W czasie rekrutacji do projektu będziemy zwracać uwagę na stan zdrowia zgłaszających się. Będzie to zarówno młodzież gromadząca się wokół grupy wieruszowskich wolontariuszy, jak również dorośli. Uczestnicy projektu będą brali udział w 16 godzinach kursu kajakarstwa - części teoretycznej i praktycznej. W drugiej części projektu przekażemy wiedzę uczestnikom 3 grup młodzieży z terenu gminy Wieruszów, realizujących projekty w ramach programu Równać Szanse. Do współpracy zaprosiliśmy Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wieruszowie. Wspólnie będziemy pracować przy organizacji wydarzenia promującego kajakarstwo rekreacyjne.

Zwycięski

Koszt:
4 000,00