Centrum OPUS

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

W ramach realizacji projektu zostały zorganizowane warsztaty kajakarstwa na rzece Warcie z udziałem instruktorów dla 10 uczestników. Najpierw została przeprowadzona rekrutacja do projektu. Ważne były predyspozycje techniczne osoby oraz zdrowie. Część osób po raz pierwszy pływała kajakiem i część miała już z tym doświadczenie, dzięki czemu można było się wzajemnie wspierać. Zajęcia zostały przeprowadzone na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Pierwsza część polegała na przekazaniu wiedzy teoretycznej. Instruktorzy omówili budowę i typy kajaków, nawiązali też do historii wieruszowskiego kajakarstwa - pana Głowinkowskiego, który był 5-krotnym złotym medalistą Mistrzostw Polski. W dalszej części zajmowaliśmy się udzielaniem pierwszej pomocy na wodzie oraz technikami pływania. Druga część przebiegała na Warcie. Na bezpiecznej przestrzeni mogliśmy symulować zagrożone sytuacje i sposoby radzenia sobie z nimi, a także przepłynąć ok. 30 km. odcinek rzeki. Następnie analizowaliśmy napotkane zagrożenia oraz sposoby radzenia sobie z nimi. Po wyjeździe spotkaliśmy się z 3 grupami młodzieżowymi, realizującymi projekty w ramach programu Równać Szanse. Przekazaliśmy im nabytą wiedzę, zachęciliśmy do bezpiecznego korzystania z rzeki oraz pokazaliśmy, że można w ciekawy sposób spędzić czas. Wiedzę przekazywał przedstawiciel grupy w czasie spotkań, ale również w czasie wyjazdu jednej z grup. Po wyjeździe pomagaliśmy przy organizacji wydarzenia RUNKAYAKBIKE, którego częścią były wyścigi kajakami po Prośnie w Wieruszowie.

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
4 000,00