Nasze działanie adresowane jest do 20 przedszkolaczków, 80 harcerzy, 200 mieszka mieszkańców Cieszęcina oraz Kowalówki, uczestników uroczystości regionalnej w Wieruszowie. Do działania włączymy rodziców przedszkolaczków. Przebieg warsztatów będziemy konsultować z Dyrekcją szkoły, drużynowym oraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Wieruszów. spróbujemy również włączyć ich w przeprowadzane warsztaty kulinarne oraz użyczenie sprzętu czy naczyń.

DZIAŁANIA: 1 przedszkolaczki będą miały cotygodniowe warsztaty kulinarne, w maju zostanie przeprowadzony gminny konkurs dla przedszkoli Mały mistrz kuchni, w który zapewniamy wszystkie produkty, napoje oraz naczynia i sprzęt kuchenny. 2 dwa razy do roku dla harcerzy zostaną przeprowadzone warsztaty w przygotowaniu kuchni polowej 3 przeprowadzenie warsztatów kulinarnych dla dzieci i ich rodziców uczestniczących np. w Dniu Dziecka na wieruszowskim rynku 4 zachęcenie mieszkańców do poznania kuchni regionalnej, wspólne przygotowanie festynu na placu szkolnym

W efekcie wszystkie grupy zapoznają się z podstawowymi zasadami higieny podczas przygotowywania potraw i spożywania, z piramidą zdrowego żywienia, kuchnią regionalną i mile spędzonego czasu.

Zwycięski

Koszt:
4 000,00