Wieruszowska młodzież proponowała swoje wizje miasta (40 propozycji). Odbiorcami wizji byli mieszkańcy gminy Wieruszów. Projekt rozpoczęliśmy od stworzenia plakatu promującego projekt, który został udostępniony w gminnych szkołach. Została stworzona witryna internetowa (wizjamiasta.pl) oraz facebook (https://www.facebook.com/Wizjonerzy-Wieruszowa-648646188891533/). Z grupa inicjatywną obejrzeliśmy serię filmów Krajobraz mojego miasta (https://youtu.be/OttpAG46FTY). Pomysły na nowe wizje miasta otrzymywaliśmy głównie drogą mejlową i w rozmowach z młodzieżą. Wykonywaliśmy zdjęcia zaproponowanych miejsc do zmiany i próby tworzenia nowych wizji miasta. Do wykonania zdjęć został użyty także dron jednego z członków grupy inicjatywnej. Odbyły się warsztaty z obsługi programu graficznego, które umożliwiły profesjonalne poznanie obsługi programu graficznego. Uczniowie uczestniczący w warsztatach z pomocą grupy inicjatywnej wykonywali wybrane wizualiacje nowych wizji miasta. Następnie 30 wizji miasta zostało wydrukowanych i została z nich stworzona wystawa. Nowe wizje zostały umieszczone w gablotach na rynku Wieruszowa, na witrynie internetowej wizjamiasta.pl oraz na Facebooku. Wizje były także wykorzystywane przez lokalne media

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
4 000,00