Planujemy działać z uczniami szkół średnich, nauczycielami szkół podstawowych/gimnazjalnych, Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Wieruszowie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie. Uczestnikami działań będę uczniowie szkół gminy Wieruszów. Uczniowie szkół średnich będą przedstawiać/wymyślać swoją wizję miasta i tworzyć cyfrowe wizualizacje. Natomiast uczniowie szkół podstawowych/gimnazjalnych będą mogli swoją wizję przedstawić w postaci rysunku, opisu słownego, zdjęcia - natomiast stworzeniem wizualizacji zajmą się uczniowie szkół średnich. Nauczyciele wieruszowskich szkół będą odpowiedzialni za rozpropagowanie projektu i przygotowanie z uczniami koncepcji/opisu wizji zmian w otoczeniu. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Wieruszowie udostępni nam miejsce na spotkania i przeprowadzenie warsztatów z grafiki komputerowej. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie udostępni sprzęt fotograficzny i komputerowy na potrzeby projektu.

Zwycięski

Koszt:
4 000,00