Projekt będzie realizowany przy współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną Wieruszów Podzamcze. Projekt jest skierowany do mieszkańców gminy Wieruszów, a w szczególności dla młodzieży. W organizację będą zaangażowani strażacy, którzy nieodpłatnie udostępnią pomieszczenia. W trzecim etapie zostaną zaprezentowane efekty przeprowadzonego szkolenia na Classic Spot dla fanów motoryzacji, a także bardzo licznej grupy odbiorców tego wydarzenia.

Etap pierwszy - promocja i rekrutacja W czerwcu zostaną przygotowane plakaty zachęcające do udziału w , które znajdą się w mediach społecznościowych, a także w formie drukowanej, zamieszczone w szkołach, instytucjach oraz na słupach ogłoszeniowych. W czasie rekrutacji zbierzemy 24 uczestników w różnym wieku. Etap drugi - realizacja warsztatów W czasie zajęć zostanie przeprowadzone szkolenie w zakresie m.in. przyczyn zatrzymania krążenia, resuscytacji, wstępnego badania urazów, niemechanicznych czynników urazów, opatrywanie ran oraz zasad prowadzenia działań ratunkowych na miejscu zdarzenia. Każdy z uczestników otrzyma dokument potwierdzający udział, identyfikator a także mini apteczkę. Uczestnicy będą mieli do dyspozycji napoje oraz przekąski. Etap trzeci - pokaz W czasie pikniku Classic Spot zostanie zorganizowany punkt, w którym będzie można zapoznać się z podstawowymi sposobami ratowania życia. Do jego realizacji będą zakupione niezbędne materiały.

Zwycięski

Koszt:
4 000,00