Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

 W dniu 6 listopada 2021 roku w Szczepanowicach członkowie „Stowarzyszenia Szczepanowice” w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 zorganizowali spotkanie warsztatowe, podczas którego uczestnicy mogli nabyć nowe umiejętności oraz wykazać się kreatywnością tworząc własne dzieła.

Projekt "Magiczne paluszki" pozwolił na doposażenie lokalu wiejskiego, który członkowie Stowarzyszenia w ramach własnych środków i umiejętności wyremontowali na użytek wszystkich mieszkańców Szczepanowic. W ramach projektu zakupiono stoliki i krzesła do naszej siedziby. Dofinansowanie jakie uzyskało nasze Stowarzyszenie za pośrednictwem Centrum OPUS pozwoli w pełni wykorzystać potencjał lokalu.

Dzięki tej inwestycji pojawiła się możliwość organizowania warsztatów o różnej tematyce. Pierwsze spotkanie poświęcone było nauce tworzenia różnego rodzaju stroików. Zajęcia te pozwoliły uczestnikom poznać różne metody tworzenia rękodzieła.

Lokalizacja

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
5 000,00