Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt "Integracyjna altanka" był adresowany dla mieszkańców Radostowa Pierwszego i Radostowa Drugiego,   powstał z inicjatywy Grupy Nieformalnej "Liderzy Radostowa 2021" składającej się z 3 osób  i wnioskodawcy : Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Radostów. Celem projektu była budowa altanki ogrodowej w centrum wsi, tj. na placu przyszkolnym z przeznaczeniem dla dzieci uczęszczających do przedszkola, szkoły, korzystających z placu zabaw  oraz młodzieży i dorosłych korzystających z boisk sportowych, Siłowni, rodziców oczekujących na wyjście dzieci ze szkoły.  Projekt przyczynił się do zwiększenia zaangażowania społecznego w życie miejscowości, gdyż były wykonywane prace społeczne mieszkańców polegające na przygotowaniu terenu pod budowę obiektu. Altanka będzie miejscem spotkań mieszkańców w miejscach publicznych, miejscem integracji, rozmów mieszkańców, co może przyczynić się do ożywienia życia społecznego, zwłaszcza w okresie panującej pandemii Covid 19.  Szkoła planuje realizować zajęcia w terenie, na świeżym powietrzu, w przestrzeni otwartej, co może podnieść atrakcyjność zajęć. 

Lokalizacja

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
5 000,00