Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt "Drzewa dla pokoleń" był realizowany w okresie od 20.09.2021 roku do 14.11.2021 roku.  W ramach projektu zakupiono 18 drzewek o minimalnej wysokości 2.2 metra, 18 zestawów palików (palisad 6x200) i poprzeczek (półpalisad 6x60) do przywiązania drzewek, 32 worki (50 litrowe) ziemi uniwersalnej (ogrodniczej)  do podsypania drzew oraz taśmę do ich podwiązania.   W związku z tym, że część palików i poprzeczek mogła ulec zniszczeniu podczas wbijania młotem, co faktycznie się wydarzyło, zakupiono  5 palików (palisad) i 3 poprzeczki  (półpalisad) więcej. Zapas ten został w całości wykorzystany. także dlatego, że jedno drzewko zostało przesadzone. Następnie uzyskano zgodę Burmistrza Miasta Łowicza Pana Krzysztofa Jana Kalińskiego  oraz zarządcy placu zabaw przy ul. Włókienniczej - Pana Zbigniewa Kuczyńskiego -  Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łowiczu oraz zarządcy placu zabaw przy ul. Czajki -  Pani Joanny Mika -  Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu na posadzenie drzewek. Miejsca sadzenia drzewek, tak aby w czasie ukorzeniania i wzrostu ominęły istniejącą infrastrukturę teletechniczną, zostały wyznaczone wspólnie z Panem Grzegorzem Pełką - Naczelnikiem Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Łowiczu. Kupiono następujące gatunki drzew: kasztanowiec - 2 sztuki, robinia akacjowa - 5 sztuk, jarzębina - 5 sztuk, klon - 3 sztuki i głóg - 3 sztuki. Wszystkie drzewka posiadają stosowne paszporty. Akcję sadzenia drzewek przeprowadzono w dniach: 16 października br. na placu zabaw w Łowiczu przy ul. Włókienniczej oraz  23 października  br. na placu zabaw przy ul. Czajki. Na placu zabaw przy ul. Włókienniczej posadzono 11 drzewek - 2 głogi, 4 robinie akacjowe i 5 jarzębin, a na placu zabaw przy ul. Czajki 7 drzewek - 2 kasztanowce, 1 robinię akacjową, 3 klony i 1 głóg. Drzewka zakupiono w  Szkółce Drzew i Krzewów Ozdobnych Marcel Ważyński  ul. Kasztanowa 10, 99-321 Śleszyn. Drzewka wybrano podczas wizyty w szkółce w dniu 30 września br. Wyboru drzewek dokonali: Robert Wójcik, Lech Grzegorz Aniszewski oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łowiczu Pani Ewa Chudzyńska. Drzewka zostały przewiezione bezpłatnie w dniu 15 października br. przez firmę "Siewiera s.c.".  Po drzewka pojechali: Mariusz Siewiera, Robert Wójcik i Piotr Wójcik. Promocja i wszelkie informacje o projekcie pojawiły się w lokalnych mediach: w  tygodniku "Nowy Łowiczanin",  na stronach internetowych "lowiczanin.info" i "lowicz24.eu" oraz na stronie https://pl-pl.facebook.com/LowickiePl/, - Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Łowickiej Łowickie.pl, - wnioskodawcy projektu. Ponadto ogłoszenia o sadzeniu drzewek  rozwieszone zostały w witrynach lokalnych sklepików spożywczych, tablicach ogłoszeń samorządu osiedlowego oraz klatkach schodowych bloków komunalnych na ul. Czajki. W obydwu dniach akcji sadzenia drzewek uczestniczyło ok. 60-70 osób. Uczestnicy obydwu dni sadzenia drzewek byli poczęstowani kiełbaską i kaszanką z grilla, pączkami i ciepłymi napojami (kawą i herbatą).

Linki do stron na których pisano o naszym projekcie "Drzewa dla pokoleń":

Plac zabaw w Łowiczu przy ul. Włókienniczej

https://lowicz24.eu/artykul/lowicz-drzewa-dla/1231235

https://www.facebook.com/LowickiePl/posts/4487373341341182?__tn__=-R

https://www.facebook.com/LowickiePl/?hc_ref=ARQ3ps3VCI3X7tTfznfAo4fvDY5i-Y5aU4ptgax_mAjvuIFHpNIsMuX_-TBoWL9Pxeo&fref=nf&__tn__=kC-R

Plac zabaw  w Łowiczu przy ul. Czajki

https://lowiczanin.info/pl/11_wiadomosci/290409_mrozny-wiatr-nie-zniechecil-ich-do-sadzenia-drzew-video-.html

https://lowicz24.eu/artykul/drzewa-dla-pokolen/1231514

https://www.facebook.com/LowickiePl/photos/pb.1116222068456343.-2207520000../4505164672895382/?type=3&theater

https://www.facebook.com/LowickiePl/photos/pb.1116222068456343.-2207520000../4505164456228737/?type=3&theater

https://www.facebook.com/LowickiePl/posts/4505164769562039?__tn__=-R

Wybór drzewek

https://www.facebook.com/LowickiePl/?hc_ref=ARSlvbUf7x0jOZMtaBBpVo9wr35VE8xRdJkU7EM0U5__qeDbHB2xQOsSo-UETArB6mI&__xts__[0]=68.ARANU7VaFxcUZQbmFNTJgAWSiG-od1vkX5witckIxWYuHH8rvJ0L6oFuaodkP6iVVge09nBmBaZaB4Z6ibcQ4Rc4K98oryO19hjcCGQYdgW8QyPurINPjiILqDAqvNbit_bJS8zuV9LMSQDS3Z4eDmtAxuFSTPcvls_sd4xfGPbNjoyA4qkx0_5jMD5v0YIZtJT2LmbfMgtYrMTuLyMCv_AxLbPpr-yAFKzjzXe4kbJi_egoPimcT037ktb1n62y0kErFEreM4NPBD3fMqp0FJDw9z0NW08qlp-TIc1U7AsSJROa1hUlOIk&__tn__=kC-R


Lokalizacja

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
5 000,00