Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Program „Mikrogranty w Łódzkiem 2021" czyli Program realizowany przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS finansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 

Mikrogranty to środki na wsparcie lokalnych inicjatyw i młodych organizacji pozarządowych w wysokości od 1000,00 zł do 5000,00 zł

Projekty składane są wyłącznie w generatorze znajdującym się na stronie Operatora: www.opus.org.pl, w zakładce Konkursy

Termin składania wniosków: od dnia ogłoszenia do 23.08. 2021 r. 

Realizacja projektów powinna zawierać się w okresie: 20.09.2021 do 14.11.2021 r.

Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne, szczególnie w obszarze samoorganizacji oraz pozytywny wpływ na możliwości obywateli w realizacji inicjatyw oddolnych. Typy projektów powinny obejmować działania, inicjatywy, wydarzenia realizowane na terenie gmin i powiatów woj. łódzkiego wskazanych w Regulaminie Konkursu oraz na ich rzecz i ich mieszkańców. 

Obszar objęty Programem „Mikrogranty w Łódzkiem 2021” to powiaty woj. łódzkiego:

bełchatowski / kutnowski / łęczycki / łowicki / opoczyński / pajęczański / piotrkowski / Piotrków Trybunalski / radomszczański / sieradzki / wieluński / wieruszowski

W ramach konkursu dofinansowane mogą zostać inicjatywy i działania wzmacniające potencjał młodych organizacji podejmowane przez: 

GRUPY NIEFORMALNE: 

nie mniej niż trzy osoby, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa musi prowadzić działania na terenie ww powiatów woj. łódzkiego dla ich mieszkańców. GN będzie mogła ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia mieszczącego się w sferze zadań publicznych określonej w art. 4 UoDPPioW za pośrednictwem innej organizacji pozarządowej (tzw. patrona). 

MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE:

młode organizacje lub podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 30 tys. zł)

UWAGA! W roku 2021 z konkursu „Mikrogranty w Łódzkiem 2021” wyłączone jest Miasto Łódź.  

Mikrogranty w Łódzkiem 2021

Koordynator projektu Maria Magdalena Poulain

Miniatura Maria Magdalena Poulain

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Doradca Krzysztof Smug

Miniatura Krzysztof Smug

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Doradca Anna Olejniczak

Miniatura Anna Olejniczak

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Doradca Marta Smejda

Miniatura Marta  Smejda

Wyślij wiadomość