W ramach projektu realizator zorganizuje dwa pikniki (piknik rozpoczynający udział w projekcie i na zakończeni lata) i kino plenerowe. Osobą biorącym udział w tych wydarzeniach oferujemy różnego rodzaju atrakcje. Zamierzamy również organizować co miesięczne zajęcia na skwerku. Zajęcia będą miały różną tematykę, będą one dostosowane o osób biorących w nich udział a także do panującej pory roku.
Działania: 1) piknik rozpoczynający zajęcia na skwerku: skwerek CZP nr 1, data realizacji; 04.09.2019 r godz. 15.00 - 16.30),                   2) kino/teatr w plenerze  (w momęcie nie sprzyjajacych warunków pogodowych seans zostanie przeniesiony na galerię CZP1  ) CZP nr 1, data realizacji 27.09.2019 r. godz. 15.00-17.00;3) piknik na zakończenie lata- miejsce skwerek CZP nr 1, data realizacji 02.10.2019 r godz. 15.00-17.00) zajęcia tematycnze - zajęcia będą organizowane co miesiąc , w każdą trzecią sobotę miesiąca. Informacje o formie zapisów i zaproszenia do uczestnictwa w wydarzeniach będziemy zamieszczać na stronie: http://www.domkultury.com.pl/, FB Klubu Emdeczek, FB CZP nr 1.
Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
5 000,00