Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Konkurs

Miejski program mikrograntów Łódź 2019Zakończone

Miejski Program Mikrograntów w Łodzi 2018


Celem głównym zadania publicznego Miejski Program Mikrograntów 2019 jest zwiększenie liczby podejmowanych przez mieszkanki i mieszkańców Łodzi oraz lokalne organizacje pozarządowe inicjatyw w formie projektów mikrograntowych. 

Typy projektów powinny obejmować działania realizowane na terenie Łodzi, w szczególności: 

a) działania edukacyjne (np. kursy, warsztaty, szkolenia);
b) działania kulturalne (np. koncerty w parkach, wystawy plenerowe);
c) działania dotyczące małej infrastruktury ogólnodostępnej dla mieszkańców, za zgodą właściciela terenu (np. ławki, trawniki, nasadzenia zieleni). Zgodę właściciela i wszystkie kwestie formalne związane z tym typem projektu należy zamknąć do momentu podpisania umowy o dofinansowanie z Operatorem. 

Wnioskodawcy składają wniosek za pośrednictwem generatora znajdującego się na stronie opus.org.pl w zakładce Konkursy. Wnioski, które wpłyną po terminie naboru wniosków nie będą rozpatrywane. Wnioski złożone inną drogą niż za pośrednictwem generatora na stronie opus.org.pl nie będą rozpatrywane. 

Termin składania wniosków  od daty ogłoszenia do 20.05.2019 r. do godz. 16:00
Termin rozmów/prezentacji od 10.06.2019 do 17.06.2019 r.
Okres realizacji projektów od 1.07.2019 do 8.12.2019 r.

Miejski program mikrograntów Łódź 2019

Koordynator projektu Jolanta Woźnicka

Miniatura Jolanta Woźnicka

Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość