„WSZYSTKIE trzyMAMY się RAZEM”- ARTETERAPEUTYCZNA STREFA RELAKSU DLA KOBIET Miejski program mikrograntów Łódź 2019

Przędzalnia Sztuki
„WSZYSTKIE trzyMAMY się RAZEM”- ARTETERAPEUTYCZNA STREFA RELAKSU DLA KOBIET Nasz projekt dotyczy kobiet wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, kobiet narażonych na silny długotrwały stres, stany lękowo- depresyjne i  nerwice  powstałe w wyniku poczucia odpowiedzialności opiekuńczej i sprawowania opieki nad dziećmi dotkniętymi niepełnosprawnościami. Beneficjentkami są mamy i prawne opiekunki dzieci niepełnosprawnych. Wezmą one udział w cyklu warsztatów arteterapeutycznych poświęconych problemom, z którymi muszą mierzyć się w codziennym życiu.  Nasz pomysł to  stworzenie strefy relaksacyjno - integracyjnej w formie warsztatów. Mamy będą mogły wziąć udział w spotkaniach i terapii grupowej z psychoterapeutą, zapoznają się z praktyką jogi i głębokiej medytacji pod opieką instruktora oraz wspólnie z artystkami z Fundacji Przędzalnia Sztuki wezmą udział w warsztatach o charakterze arteterapeutycznym. Dodatkowo  mamy  wspólnie z psychologiem i artystkami  będą pracowały nad stworzeniem internetowej grupy, którą będą samodzielnie prowadziły po zakończeniu projektu. S tworzona zostanie grupa  WSZYSTKIE trzyMAMY się RAZEM -   internetowy profil do wymiany doświadczeń między mamami potrzebującymi kontaktu z innymi, rozmowy i wsparcia. Projekt zrealizujemy w naszych pracowniach artystycznych na Księżym Młynie w Łodzi  na przestrzeni października i listopada 2019 roku.   trzyMAMY się RAZEM !  
Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
5 000,00

Status:
Zaakceptowany