Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Wymiernym efektem projektu jest jednodniowy, 5 godzinny event ( 1 wydarzenie) rekonstrukcji przekazania broni, zwiedzania koszar, Izby Pamięci 28 pSK, spacer śladami garnizonu łódzkiego, wizyta u weterana 28pSK, i udział w uroczystościach oficjalnych pod Archikatedrą Łódzką, w którym wzięli udział rekonstruktorzy ( 13 osób - cywile i żołnierze WP), media ( 3 ekipy), uczestnicy ( 200 osób) czy członkowie rodzin żołnierzy 28 pSK ( 10 osób). W ramach tych działań nastąpiło powiększenie zasobu wiedzy na temat losów i historii 28 pSK i poszczególnych żołnierzy, święta pułkowego 28 pSK przypadającego w dniu 11 listopada, czy poznaniu miejsc związanych z przedwojennym garnizonem łódzkim. Nastąpiło także poszerzenie ogólnej wiedzy historycznej, w tym lokalnej, związanej z Łodzią, dla wszystkich grup społecznych będących odbiorcami wydarzenia. Warto podkreślić jednoczesną promocję postaw patriotycznych i proobronnych w miejscu jak najbardziej w Łodzi związanym ze Świętem Niepodległości- byłymi koszarami 28 pułku Strzelców Kaniowskich zwanym także "Dzieci Łodzi". 

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
5 000,00