W ramach projektu powstanie ogród na podwórku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kościelnej 4. Mieszkańcy kamienicy do tej pory wykonali remont podwórka, ocieplili część kamienicy, zorganizowali rowerownię i piwnice, a teraz zorganizują swój własny ogródek. Wszystkie działania są zainicjowane i wykonywane przez samych mieszkańców. Przy okazji realizacji tego zadania, w kamienicy wdrożona zostanie selektywna zbiórka odpadów (warsztaty dla mieszkańców) i przeprowadzone zostaną spotkania integracyjne dla mieszkańców.

Harmonogram:

  •  9 lipca 2019 - spotkanie grupy inicjatywnej, zaplanowanie wszystkich działań i wydatków;
  • 22 lipca 2019 - spotkanie z sąsiadami na podwórku przy ul. Kościelnej 4, zebranie oczekiwań i zaplanowanie prac;
  • sierpień 2019 - wybór roślin do nasadzeń, złożenie zamówień;
  • 4 - 31 sierpnia 2019 - przygotowanie ogrodu pod nasadzenia (system nawodnienia, zaplanowanie oświetlenia, przygotowanie systemu mocowania pergoli i rusztowania dla roślin pnących);
  • 1 - 30 września 2019 - zakup roślin do nasadzeń i prace w ogrodzie;
  • 5 października 2019 - inauguracja ogrodu: garden party oraz warsztaty na temat selektywnej zbiórki odpadów;
  • 20 października - 3 listopada 2019 - w razie konieczności uzupełnienie prac w ogrodzie (trawa, dodatkowe nasadzenia, pielęgnacja), opracowanie planów na następny rok według informacji pozyskanych od sąsiadów;
  • 4 - 17 listopada 2019 podsumowanie projektu i jego zamknięcie.
Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
5 000,00