Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Miejski Program Mikrograntów w Łodzi 2018Zakończony

Miejski Program Mikrograntów został zrealizowany w okresie maj - grudzień 2018 jako zadanie zlecone przez Miasto Łódź. Zadanie "Miejski Program Mikrograntów" zakładało przede wszystkim zwiększenie liczby  inicjatyw podejmowanych przez mieszkanki i mieszkańców Łodzi oraz lokalne organizacje pozarządowe. W prostej procedurze konkursowej organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogły składać projekty o wartości do 5000zł na mikrodziałania realizowane w Łodzi. 

Składający projekty oraz realizatorzy projektów otrzymali wsparcie ze strony Operatora w postaci doradztwa (konsultacji fiszek, wsparcia w przygotowaniu prezentacji, promocji projektu, rozliczeniu mikrowsparcia, przygotowania sprawozdania). 

Efekty działań: 

  • 130 projektów złożonych, 
  • 70 projektów w drugim etapie oceny 
  • 35 mikrodziałań dofinansowanych i zrealizowanych w Łodzi 
  • 14 mikrodziałań zostało zrealizowanych przez grupy nieformalne 
  • 140 wydarzeń zorganizowanych w ramach mikrodziałań 
  • 3100 mieszkanek i mieszkańców Łodzi uczestniczyło w wydarzeniach w ramach mikrodziałań 
Dodatkowo podczas zorganizowanego spotkania 12 grudnia 2018 ponad 40 osób dowiedziało się o różnych możliwościach realizowania projektów lokalnych (w tym o Inicjatywie Lokalnej, Budżecie Obywatelskim, planach mikrodziałań na kolejne lata).