Naszym celem było zapewnienie większej ilości zieleni na terenie kamienicy i Śródmieścia Łodzi. Więcej zieleni to więcej tlenu, mniej zanieczyszczeń, ale też ładniejsza okolica. Ponadto projekt pozwolił nam przekonać mieszkańców, że warto czasem poświęcić choć odrobinę swojego czasu, by zrobić coś wspólnie i uzyskać efekty, z których korzystać będzie każdy mieszkaniec wspólnoty.

W lipcu prowadziliśmy działania przygotowawcze tj. przygotowanie projektu zieleni, wybór oferty firmy, która dostarczy drzewa i pomoże w ich nasadzeniu. W I połowie sierpnia kupiliśmy i wstawiliśmy donice z kwiatami, w sierpniu nastąpiło usunięcie kostki i przygotowanie miejsca na zasadzenie oraz wybór drzew do zasadzenia.

Na zasadzenie drzew i krzewów przeznaczyliśmy wrzesień/październik stosownie do wymagań danego gatunku.


Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
5 000,00