Naszym celem jest zapewnienie większej ilości zieleni na terenie kamienicy i Śródmieścia Łodzi. Więcej zieleni to więcej tlenu, mniej zanieczyszczeń, ale też ładniejsza okolica. Ponadto projekt pozwoli nam przekonać mieszkańców, że warto czasem poświęcić choć odrobinę swojego czasu, by zrobić coś wspólnie i uzyskać efekty, z których korzystać będzie każdy mieszkaniec wspólnoty.

W lipcu planujemy działania przygotowawcze tj. przygotowanie projektu zieleni, wybór oferty firmy, która dostarczy drzewa i pomoże w ich nasadzeniu. W I połowie sierpnia planujemy zakup i wstawienie donic z kwiatami, w sierpniu nastąpi usunięcie kostki i przygotowanie miejsca na zasadzenie oraz wybór drzew do zasadzenia.

Na zasadzenie drzew i krzewów przeznaczamy wrzesień/październik stosownie do wymagań danego gatunku. W październiku/listopadzie planujemy zakończyć prace związane z wykończeniem kostki.


Zwycięski

Zdjęcie